Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de producten van Crystalyx

Is Crystalyx niet te duur in verhouding met andere likkingen?

Het gaat bij CRYSTALYX om een product, dat op grond van zijn gepatenteerde fabricageproces en nutritionele werking niet met een standaard likking te vergelijken is. Voor het gebruik van CRYSTALYX spreken de onder genoemde factoren voor zich.

 • CRYSTALYX producten garanderen een hoge energiewaarde. Bij een dagelijkse opnamen van 200g CATTLE BOOSTER per rund is de energievoorziening voor het dier gewaarborgd, om per dag een halve liter melk meer te geven.
 • Door de effecten van CRYSTALYX (betere penswerking, hogere ruwvoederopnamen) kunnen aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd worden, bijvoorbeeld doordat stofwisselingsproblemen worden voorkomen en de vruchtbaarheid verbeterd.
 • Het drogestof gehalte van CRYSTALYX bedraagt 98%, bij standaard likkingen liggen de percentages drogestof tussen de 75% tot 90%. Bij aankoop van dusdanige producten koop je als veehouder dus voor 10% tot 25% water.
 • De opneembaarheid van CRYSTALYX is ronduit uitstekend te noemen.
 • Crystalyx is waterresistent
Crystalyx bevat voor een groot deel melasse. Als alternatief kunnen toch goedkope vloeibare melasse ingezet worden? Waarom dan Crystalyx gebruiken?

Vloeibare melasse wordt uitsluitend toegepast voor het verkrijgen van een boost aan energie en voor het beter opneembaar maken van het volledige rantsoen. De volgende feiten zullen u overtuigen waarom het goed is om CRYSTALYX toe te passen.

 • In Crystalyx wordt een speciale kaliumarme en rietsuikerrijke melasse gebruikt.
 • Bepaalde gebruikte grondstoffen in de melasse en plantaardige vetten gaan op grond van het gepatenteerde productieproces een chemische verbinding aan en zijn daardoor goed opneembaar en zorgen voor een hoge aanmaak van pensmicroben
 • CRYSTALYX draagt zorg voor afdoende beschikbaarheid van mineralen en vitaminen.
 • Het dier kan altijd vrij beschikken over de likking, dieren met grotere tekorten nemen vanzelfsprekend meer op om deze tekorten aan te zuiveren, omgekeerd zullen de dieren minder opnemen daar waar het evenwicht in de rantsoenbalans goed is.
 • Vloeibare melasse bevat ongeveer 30% water, CRYSTALYX echter 2%
Welke voordelen brengt de inzet van PRE CALVER (droogstand likking) met zich mede?

Belangrijke factoren tijdens de droogstand zijn mogelijk de te hoge opnamen van voer en het tegelijkertijd voorkomen van leververvetting. Bovendien moet het Calcium en Fosfor metabolisme van de koe verder worden opgevoerd. De inzet van CRYSTALYX PRE-CALVER heeft zich in de praktijk bewezen en is als toevoeging op het rantsoen zeer aan te bevelen, tegelijkertijd stimuleert het de aanmaak van extra pensmicroben en de voederopname.

Dit geeft de volgende voordelen:

 1. Betere voerderopname na het afkalven.
 2. Geringe terugval van de conditie van de koe na het afkalven.
 3. Een goede aangepaste verhouding tussen de Calcium en Fosfor in combinatie met voldoende magnesium en vitamine D3 wat melkziekte voorkomt.
 4. Zeer praktische en eenvoudige toediening, gewoon de likkingen ter beschikking stellen.
 5. Trefzekere opnamen en een goede acceptatie van de likking.
Is het Seleen gehalte in Extra High Energie niet te laag?

Volwassen schapen hebben gemiddeld per dag een behoefte van 0,3 mg aan Seleen. Aangenomen dat als de gemiddelde consumptie van 50g per schaap/per dag aan CRYSTALYX wordt genuttigd er dan gelijktijdig 0,45m Seleen opgenomen wordt, met andere woorden de behoefte wordt meer dan voldoende gedekt. Extra argumenten zijn nog:

 1. In deze calculatie is niet meegenomen de natuurlijk aanwezige hoeveelheid Seleen in het voer.
 2. CRYSTALYX EXTRA HIGH ENERGY stimuleert de penswerking en verbetert de ruwvoer en nutriënten opname (in het bijzonder de Seleen behoefte).
 3. CRYSTALYX EXTRA HIGH ENERGY is uitstekend van smaak en daardoor goed opneembaar.
Wat is het verschil tussen CRYSTALYX Standard en Cattle Booster?

CRYSTALYX Cattle Booster bevat een hogere concentratie aan energie dan CRYSTALYX standard en wordt gekenmerkt door een hoger gehalte aan ruw eiwit(12%), daarom is Cattle Booster de ideale likking ter aanvulling en ter voorkoming van tekorten van energie, mineralen en vitaminen bij zogende koeien, opgroeiend jongvee en hoogproductief melkvee. Door CRYSTALYX te gebruiken voorkomt u terugval van uw vee bij afnemende graskwaliteit en warmte stress in de zomer periode.

CRYSTALYX Standard legt meer nadruk op de mineralen en vitaminen voorziening bij kuilvoer, weide en maiskuil rantsoenen. Standard bevat een maximale bron aan magnesium en is dus een goed preventiemiddel tegen kopziekte.

Zijn er ook biologische gecertificeerde CRYSTALYX likkingen?

Ja, CRYSTALYX ORGANYX PLUS en ORGANYX GARLIC Deze likkingen zijn volledig Skal gecertificeerd en bevatten uitsluiten biologische grondstoffen. Voor samenstelling zie producten gamma.

Kan Crystalyx Garlic ingezet worden bij koeien en schapen die consumptiemelk produceren?

Nee, dit product bevat knoflook-granulaat. De smaak van de knoflook kan aan het vlees en de melk worden overgedragen. Dit kan een negatief effect op de smaak van de melk en het vlees teweeg brengen. De wachttijden hiervoor bedragen voor melkvee een week en voor slachtvee 4 weken voor het slachten.

Wat is het voordeel voor uw vee bij een verhoogde ruwvoer opname?
 • Een hogere voederopname betekent een hogere inname van energie en nutriënten. Potentiële prestaties kunnen beter benut worden. Energie tekorten aan het begin van de lactatie worden verlaagd, wat eigen lichaamsvet verlies tegen gaat.
 • Door hogere ruwvoer opnamen blijft het rantsoen in evenwicht.
 • Doordat de verhouding krachtvoer/ruwvoer begrensd is kan rekenmatig meer krachtvoer ingezet worden.
 • Rond het afkalven, geeft een hogere ruwvoeropname een positief effect op de zich aansluitende lactatieperiode.
 • Een hoge ruwvoeropname geeft een positief effect op de totale stofwisseling en voorkomt daarmee veel stofwisselingsproblemen zoals Acidose, Ketose, lebmaag kanteling etc.
Welke speciale ingrediënten bevinden zich in de Crystalyx Optimum en bij welke diergroep kan deze het best worden ingezet?

Vergeleken met Crystalyx Cattle Booster bevat de CRYSTALYX Optimum pensbuffers in de vorm van levende gist en kalkalgen. Andere extra ingrediënten zijn Natriumpropionaat en nicotinezuur, die helpen energietekorten in de koeien te voorkomen. Optimum is speciaal ontwikkeld voor hoogproductief lacterend vee.

Kunnen CRYSTALYX producten ook ingezet worden voor schapen?

De soorten CRYSTALYX zoals Extra High Energie, Easy Breather en Garlic bevatten geen koper en zijn daarom uitermate geschikt voor de toepassing op schapen. Alleen in geval van een vastgestelde koper tekorten en na uitdrukkelijke toestemming van uw dierenarts kunnen onze producten zoals Cattle Booster bij schapen worden ingezet. Dit is ook afhankelijk van het schapenras.

Welke producten kunnen het best ingezet worden in gevallen van stofwisselingsproblemen zoals Acidose, lebmaagkanteling en ketose (slepende melkziekte)?

Voor melkvee met een hoge productiviteit wordt onze Optimum voor de eerste 100 dagen van de lactatie aanbevolen, want naast de hoge concentratie aan energiestoffen is er levende gist toegevoegd dit ter voorkoming van stofwisselingsaandoeningen en voor een betere penswerking, ook gaat deze pensverzuring tegen. Voor melkvee met een gemiddelde melkproductie wordt onze Cattle Booster aangeraden. Om de voeropname reeds voor het afkalven te stimuleren is het aan te bevelen om CRYSTALYX PRE CALVER in de droogstandperiode toe te passen.

Wordt de dagelijkse behoefte aan mineralen door een opname van 200g per dag door CRYSTALYX afgedekt?

Eigenlijk is dat geheel afhankelijk van het dagelijkse rantsoen, rantsoen componenten en de inzet van het soort CRYSTALYX. Van groot belang is het dagelijkse rantsoen voor uw dieren te laten berekenen om tekorten te voorkomen. In de regel is de opname van 200g CRYSTALYX voldoende om tekorten te voorkomen.

Hoeveel CRYSTALYX neemt rundvee dagelijks op?

De gemiddelde opnamen voor volwassen rundvee ligt tussen de 150g en 250g per dier, bij opgroeiend vee zal de opname iets minder zijn. Bij langer aanhoudende verhoogde opname kan er sprake zijn van tekorten in het rantsoen. CRYSTALYX geeft dit uitstekend aan en kan als een soort rantsoen tester fungeren.

Wat is de dagelijkse opname CRYSTALYX voor schapen?

Schapen nemen gemiddeld tussen de 35g – 75g per dag op, ook dit is afhankelijk van diverse factoren die hun invloed hier op hebben.

Welke werking hebben de etherische oliën in de Easy Breather?

De werking is redelijk identiek aan de werking van een hoestbonbon bij mensen. Ze verlicht de pijn in de keel. Bovendien wordt het immuunsysteem versterkt en de genezing en opname van de melk verbeterd, hierdoor bewerkt Easy Breather een goed herstel en groei van het kalf. Ook zal daardoor de toepassing van antibiotica sterk verminderen.

Wat is het bijzondere aan CRYSTALYX GARLIC?

Crystalyx Garlic bevat knoflook. De onaangename knoflookgeur wordt door de dieren via de zweetlieren afgescheiden en werkt daardoor als een vliegwerend scherm rondom de dieren. Irritatie en rusteloosheid kunnen daardoor sterk verminderd worden. Ook overdraagbare ziekten zoals bijvoorbeeld het Smallenberg-virus kunnen daardoor sterk gereduceerd worden. Bovendien ondersteunt knoflook immuunsysteem van het dier.

Welke CRYSTALYX producten kan men in de geitenhouderij toepassen?

Aan te bevelen valt Crystalyx Cattle Booster, want in tegenstelling tot schapen hebben geiten meer koper nodig.

Kunnen Crystalyx rundvee producten ook bij paarden toegepast worden?

De inzet van CRYSTALYX rundvee producten wordt in zijn algemeenheid niet aanbevolen. Als men zowel rundvee als paarden gemengd beweid kan Crystalyx standard of de Cattle Booster als alternatief voor beide diersoorten aangewend worden . Er zijn echter specifiek voor de paarden sector speciale Horslyx producten ontwikkeld afgestemd voor deze diersoort.

Wat is de houdbaarheidstijd van CRYSTALYX producten?

24 maanden.

Waarom is de aanmaak van speeksel voor herkauwers zo belangrijk?

Het speeksel is sterk alkalisch(pH 8.3), het alkalische speeksel voert vloeistof en buffers aan die het mogelijk maken dat in het voormagencomplex een milieu ontstaat dat geschikt is voor groei en onderhoud van een microflora, dat op haar beurt zorgt voor de fermentatie van het opgenomen voeder. De buffers houden de pH in het reticulorumen “fermentatiekamer” binnen bepaalde grenzen (tussen 5,8 en 7,0).

Waardoor kunnen er schommelingen van de opname per dag per dier ontstaan?

Doordat de dieren dagelijks vrij de beschikking hebben over de likking en alle dieren niet de zelfde behoeften hebben, compenseren zij zelf hun tekorten aan voedingsstoffen. Ook de omstandigheden in de omgeving, bv. bij mooi of slecht weer speelt een rol bij verandering in de behoeften aan energie en voedingsstoffen.

Is CRYSTALYX vrij van Genetisch Gemodificeerde Grondstoffen?

Ja. CRYSTALYX heeft er voor gekozen alleen grondstoffen te gebruiken die niet genetisch gemodificeerd zijn.

Bij het opstarten met CRYSTALYX likemmers kan het zijn dat de opname duidelijk hoger ligt dan de gemiddelde opnamen. Hoe komt dit?

Door tekorten in het rantsoen ontstaan bij de dieren vaak een tijdelijk groter tekort aan energie, mineralen en vitaminen. Door CRYSTALYX ter beschikking te stellen wordt dit tekort direct aangezuiverd, waardoor tijdelijk meer opgenomen wordt om dit aan te zuiveren. Dit moet zich binnen enkele weken stabiliseren als de tekorten zijn aangevuld. Zou echter de hoge opname langer duren dan deze 2 tot 3 weken is het aan te raden met uw veevoerder leverancier hier over te spreken daar het mogelijk is dat het rantsoen voor uw veestapel niet afdoende is afgedekt.

Wat zijn de openingstijden?

We zijn geopend maandag t/m vrijdag van 08.30 tot en met 17.00. Voor bezoek en/of afhaal van producten is het gewenst eerst telefonisch contact met ons op te nemen. Telefoonnummer: +31651193127.

Wat zijn de betalingsmogelijkheden?

Nederland:

iDeal

Als u kiest voor iDeal dan kunt u betalen via de volgende banken; Rabobank, ABN-AMRO, ING, SNS, Fortis, SNS Regio bank en ASN Bank. iDeal is een zeer betrouwbare manier om via het internet te betalen daar u via uw eigen bank betaald. Als u uw bestelling geplaatst heeft wordt u automatisch doorgelinkt naar uw eigen internet bankieren bank. Daar betaald u in uw vertrouwde omgeving. Let er op dat u de gehele betaalprocedure doorloopt, zodat u uiteindelijk weer op vanboertotboer.nl terechtkomt. Onze betalingspartner Stichting Mollie verwerkt uw betaling direct. Uw bestelling wordt binnen 1-2 werkdagen verstuurd.

Vooruit betalen via bankoverschrijving

Indien u de betaling via een reguliere bankoverschrijving wilt doen kunt u kiezen voor vooruitbetalen via bankoverschrijving. Uw bestelling wordt door ons achtergehouden en pas verstuurd nadat de betaling op onze rekening is bijgeschreven. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst krijgt u een scherm te zien met alle gegevens, deze worden tevens via e-mail aan u verzonden. Neem deze gegevens exact over om fouten te voorkomen. Een overboeking binnen Nederland duurt gemiddeld tussen 1 en 2 dagen. Uw bestelling wordt na ontvangst van betaling binnen 1-2 werkdagen verstuurd.

 

België:

Bancontact – Mister Cash

Voor onze Belgische consumenten is het mogelijk een betaling via Mister Cash te doen.. Een betaling met Mister Cash is zeer eenvoudig. Op de betaalpagina selecteert u Mister Cash als betaalmethode. Vervolgens wordt er een beveiligde verbinding gemaakt en kan u uw eigen bank selecteren. Hierna komt u terecht in de vertrouwde internetbankieromgeving en kunt u inloggen. In het vervolgscherm kunt u vervolgens de betaling voltooien. Onze betalingspartner Stichting Mollie verwerkt uw betaling via Mister Cash direct, daardoor kunnen wij uw bestelling ook direct in behandeling nemen. Uw bestelling wordt binnen 1-2 werkdagen verstuurd.

KBC / CBC

Onze betalingspartner Stichting Mollie verwerkt uw betaling via KBC / CBC direct, daardoor kunnen wij uw bestelling ook direct in behandeling nemen. Uw bestelling wordt binnen 1-2 werkdagen verstuurd.

Belfius

Onze betalingspartner Stichting Mollie verwerkt uw betaling via Belfius direct, daardoor kunnen wij uw bestelling ook direct in behandeling nemen. Uw bestelling wordt binnen 1-2 werkdagen verstuurd.

ING Home’Pay

Onze betalingspartner Stichting Mollie verwerkt uw betaling via ING Home’Pay direct, daardoor kunnen wij uw bestelling ook direct in behandeling nemen. Uw bestelling wordt binnen 1-2 werkdagen verstuurd.

Vooruit betalen via bankoverschrijving

Indien u de betaling via een reguliere bankoverschrijving wilt doen kunt u kiezen voor vooruitbetalen via bankoverschrijving. Uw bestelling wordt door ons achtergehouden en pas verstuurd nadat de betaling op onze rekening is bijgeschreven. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst krijgt u een scherm te zien met alle gegevens, deze worden tevens via e-mail aan u verzonden. Neem deze gegevens exact over om fouten te voorkomen. Overboekingen vanuit België duren over het algemeen tussen de 2 en 5 dagen voordat ze verwerkt zijn. Uw bestelling wordt na ontvangst van betaling binnen 1-2 werkdagen verstuurd.